Press "Enter" to skip to content

המראות ונחיתות מספר טלפון

שירות מידע אודות המראות ונחיתות

בישראל קיימים שני שדות תעופה בינלאומיים ואלה הם נמל התעופה בן גוריון ושדה התעופה באילת. בנוסף קיימים עוד כמה שדות תעופה מקומיים כמו שדה התעופה דב שבתל אביב שדה התעופה בחיפה, במחניים וכדומה. אנשים המבקשים לברר מידע אודות המראות ונחיתות בשדות התעופה הללו יכולים לעשות זאת בשני דרכים:

  • המראות ונחיתות מספר טלפון
  • המראות ונחיתות באמצעות האינטרנט

באמצעות טלפון – שירות זה ניתן לכל אדם המחייג למספר הטלפון של רשות שדות התעופה בנמל התעופה הרצוי לו על ידי נציג שירות, או על ידי הקלטה של מועדי הנחיתות וההמראות של אותו שדה תעופה. הנתונים נמסרים לרשות שדות התעופה על ידי חברות התעופה והוא על אחריותן בלבד. על חברות התעופה לעדכן את המערכת בכל שינוי במועדים אלה והן שאחראיות על כך. נציג השירות מקבל את המידע דרך אתר האינטרנט של הרשות המעודכן על ידי חברות התעופה באון ליין והמערכת הממוחשבת והמוקלטת מתעדכנת בכך אף היא.

לפרטים נוספים לחץ כאן – המראות ונחיתות מספר טלפון

באמצעות האינטרנט – כיום עם הזמינות הגדולה לאינטרנט מכל מקום ניתן לקבל שירות זה של מידע אודות נחיתות והמראות לא רק באמצעות טלפון, אלא ישירות באינטרנט. באתר רשות שדות התעופה ישנה כניסה חופשית למידע זה אודות המראות ונחיתות וניתן לברר זאת בקלות על ידי הקשת מספר הטיסה, או חברת התעופה, או מקום היציאה של הטיסה ויעדה וכדומה. אפשר לחפש גם טיסות נכנסות ויוצאות לפי השעה המשוערכת שלהן, והכל נעשה ישירות באינטרנט. שירות זה מאפשר לכל אחד לקבל את המידע הנחוץ לו בקלות ובמהירות ועל פי פרמטרים שונים.

שירות מידע אודות המראות ונחיתות ניתן בכל ימות השבוע 24 שעות ביממה והמערכת הממוחשבת מעודכנת כל הזמן בכל הטיסות היוצאות והנכנסות לאותו שדה התעופה.

Be First to Comment

כתיבת תגובה