Press "Enter" to skip to content

מלונות בפיליפינים

רפובליקת הפיליפינים מתפתחת בשנים האחרונות בצעדי ענק בתחומים רבים

רפובליקת הפיליפינים הנה אחת מהמדינות הגדולות באזור מיקומה.

מעל למאה מיליוני פיליפינים גרים בשטחה, וגידול האוכלוסייה אף עורר דאגות מצד גורמי ממשל בסיכונים לקטסטרופה דמוגרפית. כשם היותה מדינה כה גדולה, כך גם גודל השפעתה והחזקתה באוכלוסייתה. צורת ממשלה נחשבת לדמוקרטיה נשיאותית, בה לנשיא יש סמכויות נרחבות מאוד.

כיצד התפתחה רפובליקת הפיליפינים בצורה כה משמעותית?

במלחמת העולם השנייה, רפובליקת הפיליפינים לא נחשבה לפנינת יבשת אסיה. יפן נחשבה למדינה החזקה והחשובה ביותר באזור, ואף פלשה אליה מספר פעמים. כיום, הרפובליקה נמצאת בתנופת התעצמות אשר מתאפיינת בבניית מלונות בפיליפינים. מדינה זו מאופיינת בנופי טבע מגוונים, באוכלוסייה אותנטית ומיוחדת וכן בשילוב מודרניזציה יחסי – כל אלה מביאים להעלאת הביקוש התיירותי ולבניית מלונות בפיליפינים. בניגוד ליפן ולסין, רפובליקה זו נחשבת ליעד בתולי באופן יחסי ועל כן מחירי השהייה בה בהתאם. כמו כן, התקדמות המודרניזציה במדינה, כדוגמת בניית מלונות בפיליפינים אשר משויכים לרשתות בינלאומיות, מעלה את קרנה בעיני תיירים סקרנים ברחבי העולם.

מדוע קיים פיקוח כה הדוק בפיליפינים על תחומי סחר בסמים?

רפובליקת הפיליפינים ידועה בגישה נוקשה ביותר כלפי סוחרי סמים. טענות רבות עלו בעולם המערבי בדבר פעולותיה של המדינה בנושא, אשר מתאפיינות במשפטים מהירים ובהוצאות להורג. את קו המדיניות הנוקשה הזה מוביל הנשיא, אשר דוגל בחיסול כלל הסוחרים ובהוצאת הסמים ממדינתו. פרסומים שליליים אודות המדינה עשויים להביא לירידה בתחום התיירותי, ובכללו בניית מלונות בפיליפינים, אולם נראה כי גורמי התיירות במדינה מנסים להתמודד עם מצב זה באמצעות הצעות אטרקטיביות למבקרים.

כיצד מגמת התפתחותה של רפובליקת הפיליפינים תימשך?

רפובליקת הפיליפינים נחשבת למדינה אשר מייצאת מוצרים בכמויות גדולות. עלות הייצור של המוצרים הללו הנה נמוכה, אולם הם נמכרים בסכומי כסף גדולים יותר. כמו כן, שינוי מדיניות כלכלית בתוספת קשרי חוץ הדוקים גרמו לכלכלה בה להתפתח בצורה מעוררת השראה. מגמה זו עתידה להימשך ואין לדעת היכן תעצור.