Press "Enter" to skip to content

ממירים קטליטים

ממירים קטליטים הם חלק הנראה כצינור שמשמש במערכת הפליטה של הסוגים השונים של כלי הרכב אשר יש להם מנוע עם בעירה פנימית. התפקיד של הממיר הקטליטי הוא להפחית את הזיהום אשר נקבע על ידי כלי הרכב ויש לו יכולת להפחית את זיהום האוויר עד פי 10 מאשר בכלי רכב שאינו מורכב ממיר קטליטי. ממירים קטליטים מכילים חומר אשר גורם לחומר אשר עובר דרכו להתפרק מההרכב הכימי בו הוא נמצא והופך אותו לחומרים אחרים. ממירים קטליטים איננו מתכלה אבל הוא דורש תהליך של ריענון אחת לתקופה.


שינוי הרכב כימי

המטרה של ממירים קטליטים היא לשנות את המבנה הכימי של החומר אשר עובר דרכם. לדוגמה בכלי רכב מטרתו של הממיר היא להפוך גזים רגילים לגזים שאינם פוגעים בבני האדם או בסביבה וזו הסיבה שהיום ישנו בכל כלי רכב חדש ממיר שכזה כחלק בלתי נפרד מתהליך הייצור. תקנה משנת 1994 קובעת כי אין לייבא או לשווק רכבים הנעים על בנזין שאין בהם ממיר קטליטי.


תיקונים

ממירים קטליטים לרוב אינם דורשים תיקון או החלפה אלא דורשים רק החלפה של החומר שעובר דרכם שהוא זה שמסנן את החומרים המזהמים. רכב אשר הממיר הקטליטי שלו אינו עובד כראוי הוא אינו עומד בתקנות ומכאן שהוא עשוי שלא לעבור את הטסט השנתי שלו.


הגנה על איכות הסביבה

בשנת 1994 נקבע כי כל רכב הפועל על בנזין חייב להיות בעל ממיר קטליטי. הממיר שומר על איכות הסביבה והוא שומר גם על בריאות האדם. אחת מהפגיעות בבני האדם הוא הזיהום אשר נגרם ממכוניות. הזיהום יוצא תהליך חימצון בגוף האדם ובזכות השימוש בממירים קטליטים הפגיעה בגוף האדם יורדת עד לעשירית.

 

Be First to Comment

כתיבת תגובה